Jentzen & Partners

Et godt grundlag

Investeringspolitik

Investeringspolitikken er vigtig for at sikre, at forvaltningen af investeringsporteføljen opfylder jeres behov. Den danner dermed grundlaget for, at formueudviklingen følger jeres forudsætninger og krav. Alt afhængigt af hvilken type investor I er, kan den mest hensigtsmæssige investeringspolitik altså være forskellig. Hos Jentzen & Partners har vi bred erfaring med udvikling og rådgivning af investeringspolitikker for henholdsvis velgørende fonde, erhvervsdrivende fonde, pensionsselskaber, family offices og andre institutionelle investorer.

 

Vores erfaring dækker en bred række af investeringsformål for mange forskellige kunder, og kombineret med vores investeringserfaring, gør det os i stand til at hjælpe jer med udviklingen af jeres investeringspolitik. Konkret kan det være hjælp til at identificere hensigtsmæssig risikovillighed, likviditetskrav eller bæredygtighedsprofil, som I ønsker afspejlet i investeringspolitikken.

 

Uanset om I ønsker rådgivning eller hjælp til udvikling af jeres investeringspolitik, foretages processen i tæt samarbejde med jer.

Sådan kan vi hjælpe jer

Jentzen & Partners

Investeringspolitik der passer til jer

Er I en professionel, institutionel eller privat investor, kan den optimale investeringspolitik være forskellig. Alt afhængig af investeringsmidlernes primære formål, vil risikovilligheden ændre sig, hvilket er med til at identificere de hensigtsmæssige investeringsrammer.

 

Investeringsrammerne skal gerne skabe forudsætninger for, at formuen forvaltes på bedste vis under skiftende markedsforhold. Dermed udgør investeringspolitikken altså en vigtig komponent i opbygningen af en robust portefølje, der sikrer at midlerne er tilgængelige, når I har brug for dem.

 

Sammen med jer søger vi en løsning, hvor I har tiltro til, at forvalteren driver investeringsmidlerne efter jeres ønsker. Dermed er en veldefineret investeringspolitik også med til at sikre, at I kan fokusere på drift og projekter uden at skulle bekymre jer om formueudviklingen.

Bæredygtige investeringer (ESG)

I den senere tid, er der kommet øget fokus på bæredygtighed. Der stilles i dag større krav til investeringernes bæredygtige aftryk, hvilket har gjort det til en central del af mange investeringspolitikker. Det er dog stadig et marked under udvikling, hvorfor der i dag er stor forskel på, hvordan bæredygtighed opfattes af forvalterne. Dermed er det vigtigt, at investeringspolitikken sikrer det bæredygtige aftryk I ønsker.

 

Der er mange muligheder for implementering af ESG. Det afhænger blandt andet af hvilket element af ESG der er det primære fokus. Udarbejdelsen af en bæredygtig politik bygger også på rådgivning om ekskluderingspolitik, der sørger for, at I ikke påtager nogen unødvendig risiko, samt sikrer at porteføljen ikke indeholder uhensigtsmæssige aktiver.

 

Vi holder løbende møder med ESG forvaltere, da markedet for bæredygtige investeringer udvikler sig konstant. Vi følger dermed udviklingen tæt, for at kunne tilbyde den mest professionelle og gennemsigtige rådgivning.

Vil du høre mere?

Uanset om du har et konkret projekt i tankerne eller blot ønsker at høre mere om vores services, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi behandler alle henvendelser med stor respekt og diskretion.

Kontakt

Mads Jensen

Stifter & Managing Partner

 

+45 2323 8086
mj@jentzen.dk

Allan Soon Lorentzen

Managing Partner

 

+45 2542 4366
al@jentzen.dk

Scroll to Top