Jentzen & Partners

Vælg de bedste managers og maksimer dit afkast

Manager Selection

Overskrift

Hos Jentzen & Partners har vi stor erfaring med manager selection. Både fra den tidligere erfaring i Private Banking sektoren, men også i vores daglige arbejde, hvor en af vores hjørnesten er manager selection. Vi har gennem årene udarbejdet en lang række manager searches for nuværende kunder, såvel som professionelle investorer der havde brug for ekstern rådgivning til udvælgelsen af managere på specifikke aktivklasser.

Dermed har vi udover de traditionelle aktivklasser også særdeles god erfaring med alternativer og et dybdegående kendskab til markedet og forståelsen af de mere komplicerede investeringsprodukter. Vores uafhængighed tillader os at være fuldstændigt objektive i vurderingen af de individuelle managere, samt giver en fuldkommen transparent prisstruktur.

Vi kan både rådgive i åbne og lukkede searches, afhængigt af dit behov og ligegyldigt størrelsen af searchet foretages det med den højeste professionalisme.

Sådan kan vi hjælpe dig

Jentzen & Partners

Performance og omkostningsevaluering

Er du i tvivl om din porteføljeaftale er for dyr i forhold til det forventede afkast? Hos Jentzen og Partners har vi stor erfaring med at gennemføre et tjek af investeringsporteføljer, hvor vi bl.a. kigger på omkostningsstrukturen relativt til den performance som forvalterne har leveret.

 

Vi foretager en dybdegående analyse af porteføljen, hvor vi har fokus på formueudvikling og de underliggende strategiers performance, for at undersøge om jeres portefølje lever op til forventningerne. Det kan involvere en gennemgang af investeringerne for at tjekke at de opfylder aftalens krav, og hvordan en portefølje med jeres sammensætning burde klare sig under de eksisterende markedsforhold. Dermed undersøges det, om der ville være en gevinst ved at have andre forvaltere eller om der eksisterer en alternativ portefølje, som passer bedre til jeres behov.

 

Erfaringen inden for manager searches og portefølje evaluering, betyder at vi har hjulpet flere af vores kunder med at få konkurrencedygtige priser på investeringsprodukter. 

Traditionelle og likvide aktivklasser

Antallet af fonde med strategier inden for de traditionelle aktivklasser har været stabilt voksende i årtier. Det betyder at fond universet er stort og til tider svært at gennemskue. Ligeledes kan det i dag være svært at skelne mellem de forskellige fonde, da mange af dem har meget sammenlignelige strategier.

 

Derfor har vi i Jentzen og Partners stadig stort fokus på eksempelvis udvælgelsen af aktie- og obligationsforvalterne, da der vil være forvaltere der klarer sig bedre end andre. Dermed har det en betydelig værdi for formueudvikling, hvilken forvalter du har. Vi er af den overbevisning at selv på de traditionelle investeringsprodukter, er der på den lange bane et betydeligt merafkast at finde ved at udvælge en blandt de bedste forvaltere.

Alternative aktivklasser

Investeringsprodukterne er kendetegnet ved at være ugennemsigtige og komplicerede. Da størstedelen af strategierne er mere risiko betonet end de traditionelle aktivklasser øges vigtigheden af at finde den rette forvalter. Det kan skabe en tendens til, at professionelle eller institutionelle investorer fravælger disse produkter. Dog med det rigtige kendskab til markedet og forståelse af produkterne tilbyder de alternative aktivklasser muligheder inden for diversificering og afdækning af porteføljen, som ellers ikke kan opnås via de traditionelle aktiver.  

De tekniske produkter medfører, at der relativt til traditionelle aktivklasser er meget stor forskel på forvalternes performance, og derfor skaber den dygtige forvalter på sigt et betydeligt merafkast relativt til den mindre dygtige. Med mange års erfaring inden for manager selection af alternative produkter, samt ekstra uddannelser har vi kompetencerne til at hjælpe dig. Det gælder både i udvælgelsen og indenfor rådgivning af hvilke strategiske muligheder de enkelte produkter tilbyder i forbindelse med din porteføljesammensætning.         

Vil du høre mere?

Uanset om du har et konkret projekt i tankerne eller blot ønsker at høre mere om vores services, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi behandler alle henvendelser med stor respekt og diskretion.

Kontakt

Mads Jensen

Stifter & Managing Partner

 

+45 2323 8086
mj@jentzen.dk

Allan Soon Lorentzen

Managing Partner

 

+45 2542 4366
al@jentzen.dk

Scroll to Top