Jentzen & Partners

Robust balance for langsigtet vækst

Strategisk aktivallokering

Den strategiske allokering er central for opbygningen af en portefølje der sikrer det forventede afkast og den forventede risiko der passer til jer. Gennem en diversificering af investeringerne kan man udnytte de strategiske muligheder, som forskellige investeringer tilbyder og hermed søge den mest fordelagtige portefølje.

 

Dermed er det altså en opvejning af hvordan de investerede midler fordeles i obligationer, aktier og alternative investeringer over en langsigtet horisont, for at sikre den ønskede formueudvikling over tid. Yderligere kan der være behov for at ændre den strategiske allokering over tid eksempelvis ved ændrede likviditetskrav eller i takt med at forventninger til afkast og risiko ændrer sig som følge af markedsændringer.

 

Hos Jentzen og Partners har vi mange års erfaring med strategisk aktivallokering og opbygning af porteføljer, samt et dybdegående kendskab til samtlige aktivklasser for at kunne rådgive om hvad der passer bedst til jer.

Sådan kan vi hjælpe jer

Jentzen & Partners

En diversificeret portefølje der opfylder jeres behov

Den strategiske aktivallokering bygger i første omgang på jeres risikotolerance og tidshorisont. På baggrund af dette undersøges den rette fordeling af aktiverne, herunder også en undersøgelse af hvilke aktiver der er relevante for jeres portefølje. Dette er altså en overvejelse af hvordan man kan udnytte aktiers, obligationers, alternative investeringers unikke strategiske muligheder, for at skabe grundlaget for en sund udvikling af jeres formue over tid.

Dynamisk strategisk aktivallokering

Markedet opfører sig sjældent ens over længere perioder, hvorfor forventningerne til risiko og afkast også ændrer sig. Dermed er det vigtigt løbende at forholde sig til hvordan konjunkturændringerne kan påvirke den optimale fordeling af aktiver i porteføljen eller behov for inkludering af alternative investeringer.

 

Et behov for øget likviditet i forbindelse med udførelse af projekter kan påvirke risikovilligheden og evt. tidshorisonten for dele af porteføljen. Dette skaber som regel et behov for justering af den strategiske allokering, da den mest fordelagtige portefølje deraf ændrer sig. Dermed er der gevinst at hente, ved aktivt at være på forkant med disse ændringer, da man bl.a. kan undgå unødvendig høj risiko og tab forbundet med uhensigtsmæssigt salg af aktiver. 

 

For hvert aktiv, som porteføljen skal investere i, er det vigtig at overveje den geografiske-, sektormæssige- og faktorspecifikke fordeling, for at kunne diversificere porteføljen tilstrækkeligt og dermed undgå unødvendig risiko. Alle disse overvejelser danner altså grundlaget for fornuftig risikospredning og afkastforventninger på porteføljeniveau.

Vil du høre mere?

Uanset om du har et konkret projekt i tankerne eller blot ønsker at høre mere om vores services, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi behandler alle henvendelser med stor respekt og diskretion.

Kontakt

Mads Jensen

Stifter & Managing Partner

 

+45 2323 8086
mj@jentzen.dk

Allan Soon Lorentzen

Managing Partner

 

+45 2542 4366
al@jentzen.dk

Scroll to Top